Privacyverklaring Beauty Secrets Odijk

Maart 2018 

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

De website www.beautysecretsodijk.nl wordt beheerd door Beauty Secrets Odijk

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Beauty Secrets Odijk Nicole Lammers

Singel 32

3984 NZ Odijk

E-mail: [email protected]

KVK 55219187

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer jij ons contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. In de salon vragen we ook om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer.
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Indien nodig gezondheidsgegevens via intakeformulier. Dit vragen wij zodat we ook de risisco's weten.

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Wanneer jij ons contactformulier invult, vragen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer om jou van een reactie te kunnen voorzien.

De gegevens die jij verstrekt bij het invullen van het contactformulier, verwerken wij alleen met jouw toestemming. Wij verwerken deze gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub f AVG.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: logische toegangscontrole met sterke wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Facebook. Dit kan door middel van de Facebook-button. Facebook plaatst hiervoor een Facebook Social Plugin-cookie. Deze cookie wordt 2 jaar bewaard. Meer informatie over hoe Facebook met privacy omgaat, lees je hier: . Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier:

Tevens willen we je er graag op attenderen dat als je gebruikt maakt van onze Facebook pagina het zo is dat Facebook zelf ook cookies plaatst. Dit doen zij om informatie te krijgen voor het verbeteren van het advertentienetwerk.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Impressions en Facebook Connect). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier: Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: 

De bewaartermijnen van deze cookies zijn:
Google DoubleClick: 18 maanden

Facebook Impressions: 18 maanden

Facebook Connect: 18 maanden

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: vinden. Deze Google Analytics cookies worden 18 maanden bewaard. Met Google hebben wij een bewerkingsovereenkomst afgesloten.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat er een mogelijkheid is dat de website van Beauty Secrets Odijk minder goed functioneert als u de cookies uit zult schakelen. Bekijk hieronder de verschillende browsers voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens zullen wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd. Deze termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via [email protected].

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Websites van derden

Op onze website hebben wij een aantal links staan naar websites van derden. Wij kunnen u niet garanderen dat deze websites op de juiste manier om zullen gaan met uw persoonsgegegevens. Deze privacyverklaring is dan ook  niet van toepassing op websites van derden.

Minderjarigen

Ben jij jonger als 16 jaar? Dan zul je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens door moeten geven via onze website.

 

Bovenstaande privacyverklaring is in werking getreden op 9 april 2018.